t a c k s a m h e t


Ett alldeles nytt år har vi framför oss med många oskrivna blad.
Ännu ett år har vi också bakom oss och alla sidor har blivit fyllda med ord.

Några av de ord som jag tycker beskriver mitt år allra mest är tacksamhet, otålighet, besvikelse och mycket kärlek. Först tacksamhet - jag kan inte tacka nog. Tacksam över att jag får vara Guds barn och över allt som Han har gett mig både i stort och smått. Ordet otålighet finns också på den korta listan - jag är ganska otålig till min natur och sällan nöjd med vad jag uträttar. Herre - ge mig ett tålmodigare hjärta. Ordet besvikelse (på personligt plan) har jag också känt ofta under året som gått. Att inte ha kurage nog. Att tampas med en sviktande självkänsla. Att inte ge upp det man vill allra mest (om man nu ens vet det). Till sist, det ord som borde komma först - kärlek - denna kärlek som jag har fått från alla mina familjemedlemmar och vänner. Vad vore livet utan vänskap och umgänge. Särskilt tacksam är jag över vår nya vänfamilj. Att vi skulle bli riktiga vänner visste jag genast första gången vi träffades. Men för att en vänskapsrelation ska fördjupas så måste man satsa tid och åter tid. Och har man inget gemensamt språk så får man lägga till en stor dos frimodighet och tålamod (och mycket papper att rita på).

Året 2016 blev ett fint år på många sätt och det är med ett ödmjukt sinne jag konstaterar att antologiboken "På väg" har sålt över 800 exemplar trots ganska bristfällig marknadsföring och få försäljningsplatser. Försäljningen vid Missionsmagasinet har stadigt ökat under året och det tycker jag känns så roligt - det gör att det känns meningsfullt att fortsätta med frivilligt arbete.  

År 2016 blev också året då min man var delaktig i en stor "businessaffär" som påverkar vårt liv i allra högsta grad. Vi har fått det som många går och drömmer om - att ha en god ekonomi. Men med detta ökar också ansvaret över hur vi förvaltar allt det vi fått och jag ber om Herrens vägledning över alla våra val - både små och stora. "Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta" Psaltaren 40:9.

Vad 2017 för med sig vet Herren allena. Han vet vilka tankar han har för mig och hur jag än planerar och funderar så får jag ändå ödmjuka mig och säga "Ske din vilja Far. Du vet bäst...men ta nu i beaktande att jag har dålig sångröst och ogillar matlagning"

Ps. Glömde nästan bort att nämna att jag återupptagit virkandets sköna konst....å så underbart att låta tankarna skena medan man utför underverk med händerna...

Inga kommentarer: