Detta ögonblick
"Blott en dag ett ögonblick i sänder"
Denna psalm sjöng vi på kvinnokvällen i måndags 
och tankar kring denna psalm hörde jag i andrum för några dagar sedan. 

Ett ögonblick i sänder.

Att vara närvarande i det som sker.

Det som har varit är inte mer.

Det som inte har kommit finns inte.

Lägg dit liv i Guds händer och lev i nuet.

(här nedan är ett kort filmklipp från kvinnokvällen som syrran filmade)


Inga kommentarer: