tredje ljuset


Det tredje ljuset påminner oss om Johannes döparen och hans vittnesbörd om vad som komma skall. Han beredde väg för Jesus och sade "Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal" 

Johannes visar på Guds lamm som bär all världens synd och hans uppmaning till ånger och bättring gäller än idag. Den är riktad till oss och vi får lita på att frälsningen getts till oss i Jesus Kristus. 

Gud, vår Skapare och Far
ge oss din nåd,
så att vi i vårt eget liv
ser de hinder
som måste röjas ur vägen
för din Sons ankomst.Inga kommentarer: