Esse möte


Esse mötet är på agendan i vår familj och jag känner att det är gott att vara här. "Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus".
Jag tyckte kyrkoherden hade så mäktigt tal under inledningsmötet som handlade om hur vi betraktar våra medmänniskor och utifrån detta gör våra egna bedömningar om hur den människan är. Ska länka talet sen då det kommit upp på lff.fi hemsidan. Då ska jag också uppdatera med den fina bönen vi bad (minns den inte i sin helhet men det var nåt med att "Herre, ge mig någonting av ditt sätt att bemöta medmänniskor".)


Inga kommentarer: