missionskursen

Jag var ju som jag nämnt tidigare på en missionskurs i helgen och det var en väldigt givande kurs med föreläsningar, öppna diskussioner och gruppdiskussioner.
Vi var ca 30 personer på fredagkväll och strax över 20 på lördag. Vi var ganska få kan man tycka, speciellt med tanke på att inom 40 kilometers radie finns flera tusen medlemmar inom  LFF. En fråga som dyker upp i mitt huvud är att om missionen är så ointressant för en så stor del av kristna här i nejden? Och visst, inte behöver man delta i ett "mini-missionstillfälle" om man inte vill, det är bara så synd att inte fler vill ta tillfället i akt då missionsgruppen ordnar ett så intressant och omfattande program! Det berikar det kristna livet. Men kanske var det tack vare att vi inte blev så  många som vi hade så intressanta diskussioner, det blir en mer familjär stämning! Jag tackar Gud för helgen, den gav mig mycket!

Gruppdiskussionen vi hade på lördag handlade om "Vad är viktiga punkter i missionsarbetet?"
-ur missionärens synvinkel.
-ur församlings synvinkel som sänder ut sina missionärer.
-ur missionslandets kulturs synvinkel.
-ur den nya församlingens synvinkel.

Ett av diskussionsämnen var också problemet med att så många kristna är så negativa till mission fastän det är så tydligt genom hela bibeln och i alla evangelierna att vi ska gå ut i hela världen och sprida budskapet om Jesus. Jag tror att de som ofta är negativa till just mission är att de tycker att vi har tillräckligt med problem i husknutarna och att församlingen/föreningen ska satsa på detta istället. Men missionen handlar ju om att sprida budskapet om Jesus och ännu finns många, många tusentals människor som inte hört om Honom!

Den hör ju också till vissa utvalda, och vi andra som inte har kallelsen och möjligheten att packa väskan och bege oss av har en minst lika stor uppgift! - att BE för missionen i hela värden!
.

Guds familj är världens största,
dit hör alla barn på jord.
Tänk, av dem har många, många,
ej om Jesus hört ett ord.


Det är vi som skall berätta
om vad Jesus gjort och gör.
Hur skall vi det kunna säga
så att alla barn det hör?


Vi kan knäppa våra händer:
Hör oss, Jesus, när vi ber,
att du överallt i världen
skydd och hjälp åt barnen ger.

Var du med i deras lekar,
ge dem trygghet, glädje stor.
Låt dem inte vara rädda,
Jesus, barnens vän och bror.

Inga kommentarer: