Såningsmannen


Nu blir det sommarlov med dessa fyra. Vi startade lovet med kotipizza och glass och de två mittersta barnen börjar äntligen vara i bättre form och har varit feberfri idag. Men bara bättre. Inte helt bra ännu. Det var ett tufft "feberfar" som Ivar och Ruth fick.


Min egen såningsman jobbar ihärdigt medan jag sitter på terrassen och tittar på. Eller nej, jag har nog fått min beskärda del av jobbet och känner en värk i ryggen av mycket krattande, usch vad det är jobbigt att jobba! (medan jag krattade lovade jag mannen dyrt och heligt att vi aldrig, aldrig mer ska börja med nåt nytt projekt hemma på våran gata, och han tackade och tog emot mina löften). Vi avslutade såningsdagen med ett besök till prisma för att inhandla "vattensprutare" till det nysådda området och när vi gick där med dammiga näsan och smutsiga kläder (åtminstone barnens) så kändes det precis som att alla andra som var vid prisma skulle på fest medan vi var borttappade från en åker nånstans i Esse. Typ. 

Såningsprocessen hos oss kom mig otippat att tänka på liknelsen i bibeln om just såningsmannen. Den är så talande och djup.


Markusevangeliet 4: 
"Lyssna! En såningsman gick ut för att så.
  När han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt ." Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"När han blev ensam, frågade de tolv och de andra som var med honom om liknelserna. Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de ska se och se och ändå inte se, och höra och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse ."
Liknelsens innebörd
Han sade sedan till dem: "Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det, men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." 
Han sade också till dem: "Ett ljus bärs väl inte in för att sättas under skäppan eller under bänken ? Sätter man det inte på hållaren? Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli synligt. Hör, du som har öron att höra med!"
Och han sade: "Var noga med vad ni hör! Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få, för den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har."

Inga kommentarer: