v ä l d o f t

Liljekonvalj buketten som jag skulle ge åt frun i vår vänfamilj igår kväll glömdes på bordet här hemma och den ljuvliga doften som jag kände i morse i köket borde ha fått dofta där. I deras hem. I deras kök.

På tal om annat än väldoftande blommor så kom jag att tänka på ett speciellt bibelställe idag som alltid fascinerat mig ända sen jag var barn. Lite "skräck blandad förtjusning" känsla. Förtjusningskänslan vet jag inte varifrån den kommer men kanske för att jag är helt övertygad om att min tro på Jesus Kristus för mig fram till den goda sidan när jag dör. Där man aldrig behöver törsta. Bibelordet kom i mina tankar nu under midsommarhelgen då vi minns Johannes döparen som var en person som inte var rädd att evangelisera om frälsaren.
Detta är en varningens text som påminner oss om att Gud är god mot de som förtröstar sig på honom men han är inte god mot den som förnekar honom.

Den rike mannen och Lasarus.
"Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss. Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda."
Lukasevangeliet 16

Inga kommentarer: